Plechovky

Plechovky rôznych druhov slúžia ako obaly pre potraviny, nápoje, laky a farby. Prázdne a nestlačené vyžadujú pri skladovaní a preprave veľa priestoru, čo spôsobuje firme zvýšené náklady. Riešením sú balíkovacie a briketovacie lisy, ktoré stláčajú plechovky a zmenšujú tak ich objem až o 95%, čím pomáhajú znížiť náklady.

Plechovky na nápoje vyrobené z hliníka a plechu sú vysoko kvalitné recyklovateľné materiály. V záujme optimálneho zníženia objemu boli vytvorené rady briketovacích a balíkovacích lisov, ktoré sa používajú v mnohých priemyselných odvetviach.

Pre účely vyprázdnenia plných nápojových obalov, ktorým vypršala doba spotreby, spoločnosť Strautmann vyvinula zariadenie LiquiDrainer®. Zariadenie je vybavené perforátorom, ktorý vytvára diery do obalov a zároveň ich stláča, čím automaticky oddeľuje kvapaliny od obalu.

Vhodné zariadenia: