AutoLoadBaler – vozík zasuniete na miesto, o všetko ostatné je postarané automaticky!