Naša ponuka

Balíkovacie lisy

Zhutňovanie prázdnych obalových materiálov efektívne, ekonomicky a ekologicky. Vysoká hmotnosť zhutneného materiálu a malé rozmery balíkov znamenajú nižšie náklady na prepravu a zároveň menej exhalátov.

 

Briketovacie lisy

Zhutňovanie prázdnych PET fliaš, nápojových plechoviek, kartónových krabíc, Airpop® (EPS) do vysoko zhutnených brikiet. Veľké zmenšenie objemu materiálu znamená efektívne využitie prepravnej kapacity a tým pádom aj zníženie nákladov.

Špeciálne lisy

Zmenšovanie objemu komunálneho odpadu v smetných nádobách alebo stláčanie prázdnych kovových sudov a barelov. Pohodlne. Flexibilne. Úsporne.

Vyprázdňovače tekutín

Vyprázdňovanie naplnených PET fliaš, TetraPak® obalov, nápojových kartónov a ich celých balení. Jednoducho, rýchlo, automaticky, bez nutnosti nákladného ručného otvárania.

Váš materiál

Plechovky

Plechovky rôznych druhov slúžia ako obaly pre potraviny, nápoje, laky a farby. Prázdne a nestlačené vyžadujú pri skladovaní a preprave veľa priestoru.

Elektronický šrot

Obal elektronických zariadení je v súčasnosti tvorený najmä plastom, ktorý je dobre recyklovateľný materiál.

EPS / airpop® – polystyrén

EPS je materiál známy skôr ako polystyrén. Tento materiál je veľmi ľahký. Jeho preprava, ako odpadu, je preto finančne nákladná.

Sudy

Rôzne druhy sudov sú často odpadom, ktorý vzniká vo výrobných závodoch, v nápojovom a chemickom priemysle. Preprava prázdnych sudom je však finančne náročná.

Fólie

Fólia sa v poslednom čase stáva veľmi žiadaným recyklovateľným materiálom. Zisky z predaja fólie stlačenej do balíka sú veľmi vysoké.

Kartón / lepenka / papier

V dnešnej dobe má recyklácia kartónu a papiera obrovský význam. Tieto recyklovateľné materiály sa po spracovaní v papierenskom závode dajú opätovne použiť.

PET fľaše – prázdne a plné

Použité alebo inak znehodnotené PET fľaše sú veľkým problémom pre životné prostredie, ale aj pre ich výrobcov a odberateľov. Riešením je ich opätovné zhodnocovanie.

Komunálny odpad

Vzhľadom na narastajúce náklady na likvidáciu a skládkovanie zvyškového komunálneho odpadu je zmenšovanie jeho objemu čoraz zaujímavejšou témou.

Pena

Pena je recyklovateľná surovina, ktorá sa po svojom stlačení snaží veľmi rýchlo znovu nabrať svoj pôvodný tvar a objem.

Nápojové kartónové obaly, Tetra Pak

Viacvrstvové nápojové obaly služia na kvalitné uchovanie svojho obsahu. Po ich použití sa však stávajú odpadom, ktorý je však ľahko recyklovateľný.

Chcete sa dozvedieť viac o našej ponuke?

O nás

Spoločnosť RETEMA, s.r.o. bola založená dňa 7.1.2010. Jej dominantnou činnosťou je predaj technológií pre oblasť životného prostredia, ktoré vyrába firma Strautmann Umwelttechnik GmbH so sídlom v Glandorfe (Nemecko).

Ponuka zariadení obsahuje celú škálu vertikálnych lisov na úpravu druhotných surovín ako sú papier, plasty, fólie, PET fľaše, hliníkové a železné plechovky a sudy, TetraPak-ové obaly a pod.

Spoločnosť RETEMA, s.r.o. tiež zabezpečuje autorizovaný a certifikovaný servis všetkých ponúkaných zariadení.

Referencie