material

Kartón / lepenka / papier

V dnešnej dobe má recyklácia kartónu a papiera obrovský význam. Tieto recyklovateľné materiály sa po spracovaní v papierenskom závode dajú opätovne použiť. Čím lepšia je kvalita zhutnenia balíka a lepšie roztriedenie suroviny, tým vyššie zisky z predaja balíka sa dajú dosiahnuť a samozrejme aj znížiť náklady na prepravu.

Kartón, lepenka a papier sú materiály vhodne pre zhutnenie vo všetkých typoch balíkovacích lisov Strautmann. V závislosti od množstva materiálu sa pri spracovaní materiálu dajú použiť menšie, či väčšie lisy. V prípade malých množstiev materiálov sa používajú predovšetkým malé balíkovacie lisy s manuálnym plnením, viazaním a vysúvaním balíkov. Veľké množstvá vyprodukovaných recyklovateľných materiálov je možné spracovať pomocou plne automatických balíkovacích lisov.

 

Vhodné zariadenia: