material

Komunálny odpad

Vzhľadom na narastajúce náklady na likvidáciu a skládkovanie zvyškového komunálneho odpadu je zmenšovanie jeho objemu čoraz zaujímavejšou témou. Lisy Strautmann určené na kompakciu komunálneho odpadu vytvárajú dodatočný priestor priamo v smetnej nádobe. V súčasnosti existuje už mnoho rôznych odvetví venujúcim sa napr. reštauračným, hoteliérskym alebo zdravotníckym službám, ktoré tieto lisy používajú, čím znižujú svoje náklady na odvoz a likvidáciu odpadu.

 

Vhodné zariadenia: