material

Nápojové kartónové obaly, Tetra Pak

Nápojové kartónové obaly, známe pod obchodným názvom Tetra Pak, sú obaly, skladajúce sa z niekoľkých vrstiev, ktorých funkciou je kvalitné uchovanie svojho obsahu. Plné nápojové obaly je možné plne automaticky a efektívne vyprázdňovať pomocou zariadenia Strautmann LiquiDrainer®. Vyprázdnené nápojové kartónové obaly môžu byť ďalej spracované pomocou balíkovacích alebo briketovacích lisov.

 

Vhodné zariadenia: