material

Sudy

Rôzne druhy sudov sú často odpadom, ktorý vzniká vo výrobných závodoch, v nápojovom a chemickom priemysle. Používajú sa na skladovanie kvapalín, rôznych granulovaných alebo sypkých materiálov. Prázdne sudy však zaberajú veľa priestoru pri skladovaní a preprave, čo vedie k vysokým nákladom. Lisy od spoločnosti Strautmann Umwelttechnik dokážu zmenšovať objem rôznych druhov sudov.

 

Vhodné zariadenia: